При този услуга се акцентира върху проекта на мебел, която може да бъде произвадена от нас.

Проектирането става става сравнително бързо и 3D програмата позволява да се правят корекции по цветовете,размерите и моделите пред самите клиенти. 

Изготвения проект е безплатен, но може да се разглежда само в мострената зала. В случай, че клиента желае да вземе проекта и да направи запитване за цена към друга фирма или да го обсъжда с някой друг, то тогава той може да го закупи. Ако направи поръчката при нас, сумата за проекта се приспада от цената на обзавеждането.

Етапи на работа:
1-ви етап: Клиентът обсъжда с наш консултант-дизайнер изискванията относно мебелите.
  -    необходими са приблезителни размери на помещението (ако проекта е за кухня, трябва да са замерени стените, изходите на  ВиК инсталацията и изхода на абсорбатора)
  -    избират се приблизителни  цветове и материали
  -    скицира се модела на мебелта
  -    уточняват се какви уреди или аксесоари  ще се използват.

2-ри етап: Прави се 2-ра среща с клиента. Представя се триизмерен проект и оферта към него. По време на срещата, могат да се правят промени по визуализацията и да се доуточнят материалите и цветовете. След направените корекции се представя окончателна оферта.

3-ти етап: Сключва се договор за изработка, при който се дава  проекта и се описва подробно срока, материалите, механизмите и други уточнения. Заплаща се авансова вноска.

4-ти етап: След поръчка наш специалист прави замерване на място и прави схема за ВиК и Ел. инсталация. 

Мебелен дизайн (2)
Мебелен дизайн (3)
Мебелен дизайн (4)
Мебелен дизайн (5)
Мебелен дизайн (6)
Мебелен дизайн (7)
Мебелен дизайн (8)
Мебелен дизайн (9)