Ние от Перфект Дизайн предлагаме две специализирани услуги Мебелен дизайн и Интериорен Дизайн.
Разделението на две категории се налага поради различната концепция и отделеното време при изпълнението на проектите.

Мебелен дизайн

Интериорен Дизайн